CASESTUDIE #5 - FYSIEKE BEVEILIGING  

FYSIEKE BEVEILIGING  

"We zijn internetproviders en komen de modem repareren." 

BEDRIJF  

 • Sector: Co-working  

 • Grootte: 1-49 werknemers  

 • Locatie: Brussel 

FEITEN & CIJFERS  

1 op de 1 werd getroffen  

 • Beschermingsinspanningen: Hoog  

 • Bedrijfseffect: Hoog 

CONTEXT  

We hebben een social engineering-campagne uitgevoerd in een co-workingspace. Onze indringer deed zich voor als een technisch personeelslid van een bekende internetprovider om het bedrijf binnen te komen, informatie te verzamelen en zo mogelijk de IT-infrastructuur aan te vallen. 

INCIDENT OVERZICHT  

Social engineering is een manipulatietechniek die door cyberaanvallers wordt gebruikt om personen te misleiden en te overtuigen om vertrouwelijke informatie prijs te geven of handelingen uit te voeren die de beveiliging in gevaar brengen.  

Het gaat hierom het uitbuiten van psychologische kwetsbaarheden waarbij wordt ingespeeld op menselijke interactie en vertrouwen. In dit geval hebben we geprobeerd om het terrein binnen te dringen, waarbij we technieken zoals tailgating, impersonatie of het misbruik van vertrouwen hebben ingezet om fysieke beveiligingsmaatregelen te omzeilen.  

We deden ons voor als een technisch personeelslid van een bekende internetprovider. De indringer droeg een hemd met het logo van de providers vroeg om de technische ruimte binnen te gaan om bugs in de modem te repareren. Hij vroeg vriendelijk om binnen te komen en toonde enkele valse documenten. Zonder problemen werd hij naar de serverruimte geleid waar hij rustig verschillende schadelijke toestellen aansloot op het netwerk van het kantoor. Hij had zelfs rustig de tijd om het hele kantoor door te lopen. 

IMPACT  

De zakelijke impact van deze social engineering-campagne uitgevoerd in de co-workingruimte is zeer kritiek en kan leiden tot de volledige beschadiging van het lokale netwerk. Het ongeautoriseerd betreden van kantoren kan ernstige gevolgen hebben: 

 • Beschadigde beveiliging: ongeautoriseerde toegang tot gevoelige gebieden vormt een aanzienlijk beveiligingsrisico, wat mogelijk kan leiden tot datalekken of diefstal van vertrouwelijke informatie. 

 • Verstoring van de operationele werking: indringen in kantoren en serverruimtes kan de normale bedrijfsactiviteiten verstoren, wat leidt tot downtime, verlies van productiviteit en vertragingen in de levering van producten en diensten. 

 • Reputatieschade: dergelijke incidenten kunnen het vertrouwen in het vermogen van de organisatie om gevoelige gegevens te beschermen en beveiliging te handhaven, aantasten, wat kan leiden tot reputatieschade bij klanten, partners en belanghebbenden. 

 • Juridische gevolgen: de organisatie kan juridische aansprakelijkheid, boetes of straffen oplopen omdat ze gevoelige informatie niet adequaat heeft beschermd en niet voldoet aan de regelgeving voor gegevensbescherming. 

 • Financieel verlies: de kosten die gepaard gaan met het beperken van het incident, het onderzoeken van de inbraak, het implementeren van beveiligingsmaatregelen en mogelijke juridische kosten kunnen leiden tot financiële verliezen voor de organisatie. 

BEVEILIGINGSMAATREGELEN  

Onvoldoende aandacht voor fysieke beveiliging kan kwetsbaarheden blootleggen in cybersecurity. Fysieke beveiliging is essentieel voor het beschermen van gevoelige informatie, infrastructuur en activa tegen ongeautoriseerde toegang of inbreuken. Onvoldoende aandacht voor fysieke beveiliging kan leiden tot aanzienlijke datalekken of verstoringen in bedrijfsactiviteiten.  

Om je te beschermen tegen fysieke indringing door social engineering neem je best volgende maatregelen: 

 • Implementeer toegangscontrole met bijvoorbeeld keycards of biometrische scanners om ongeautoriseerde toegang tot gevoelige gebieden te beperken. 

 • Voer regelmatig beveiligingstrainingen uit om je medewerkers bewust te maken van social engineering-tactieken en hen het belang aan te tonen van het verifiëren van een identiteit vooraleer toegang te geven. 

 • Stel duidelijke protocollen op voor het verifiëren van de identiteit van onbekende personen die toegang tot een beveiligd gebied aanvragen. Denk aan foto-identificatie of neem contact op met een supervisor voor autorisatie. 

 • Implementeer bewakingscamera's en bewakingssystemen om ongeautoriseerde personen die fysiek proberen binnen te dringen, te detecteren en af te schrikken. 

 • Bekijk en update regelmatig fysieke beveiligingsprotocollen om opkomende bedreigingen en kwetsbaarheden aan te pakken. 

Klaar om jouw cybersecurity te versterken?

Neem vandaag nog contact met ons op om te bespreken hoe de diensten van Cresco jouw organisatie kunnen helpen beschermen en beveiligen.