Penetratietest

In een tijdperk van toenemende digitale verbondenheid is het beschermen van jouw digitale infrastructuur van groot belang. Ontdek ons aanbod van intrusie audits, waarbij beveiliging en grondig onderzoek samenkomen.

Wat is een penetratietest?

Penetratie testing is een proactieve benadering om de beveiliging van jouw computersystemen en netwerken te beoordelen. Het omvat gesimuleerde cyberaanvallen om kwetsbaarheden, beveiligingszwaktes en potentiële toegangspunten te identificeren die kwaadwillende actoren zouden kunnen uitbuiten. We richten ons op het evalueren van de paraatheid van jouw organisatie om zich te verdedigen tegen cyberdreigingen, door gebruik te maken van geavanceerde simulatietechnieken die realistische scenario's nabootsen.

Welke methodologie gebruiken wij voor onze pentests?

Onze methodologie voor penetratietests is nauw verbonden met de voorgeschreven industrie standaarden zoals gedefinieerd door OWASP & OSSTMM. De eerste stap omvat het definiëren van de scope en doelen van de oefening, inclusief de systemen en testmethoden die gebruikt zullen worden. Ten tweede beginnen we met het verzamelen van inlichtingen om het doelsysteem en de potentiële kwetsbaarheden beter te begrijpen. In de derde fase voeren we een grondige kwetsbaarheidsbeoordeling uit om alle potentiële kwetsbaarheden op te sporen. Vervolgens zetten onze pentesters stappen om de ontdekte kwetsbaarheden te exploiteren, zoals het escaleren van privileges, het onderscheppen van gegevens en meer, om de potentiële schade die kan ontstaan te beoordelen. In de laatste stap consolideren we al onze bevindingen in een gedetailleerd rapport en formuleren we aanbevelingen voor elke gevonden kwetsbaarheid. Op basis van onze bevindingen definiëren we samen met jouw management en IT-team de volgende stappen.

Our penetration testing process includes:

  • Thorough Assessment We conduct a comprehensive evaluation of your systems, including servers, endpoints, web applications, wireless networks, network devices, and more.
  • Attack Simulation We replicate hacker tactics to identify potential attack vectors, ensuring a comprehensive assessment of your security posture.
  • Manual Techniques Our experts use a combination of manual techniques and automated tools to uncover vulnerabilities, ensuring a thorough examination of your infrastructure.
  • Risk Mitigation By identifying vulnerabilities before malicious actors do, you can take proactive steps to mitigate risks and enhance your cybersecurity defenses.

Contacteer ons voor een veilige toekomst

Plan vandaag nog jouw penetratietest en versterk jouw cybersecurity posture!